Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги"
30/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. –

„Анализ на пощенските услуги“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

7249