Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия
13/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер – председател на Европейската комисия

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема представената информация от министър-председателя Бойко Борисов относно Бялата книга за бъдещето на Европа.

2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи периодично представя пред Комисията по външна политика актуална информация за развитието на общоевропейския дебат относно Бялата книга за бъдещето на Европа.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Димитър Главчев

5194