Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г.
24/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари –  30 юни 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Да продължи възприетите до момента общ подход, конструктивен диалог и последователност на действията между всички парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на Парламентарното измерение.

2. Приема следния календар на събитията от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.:

•  Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Председателски КОСАК),  21 – 22 януари 2018 г., София;

•  Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана,  8 – 10 февруари 2018 г., София;

•  Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС, 19 – 20 февруари 2018 г., Брюксел;

•  Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ, 18 – 19 март 2018 г., София;

•  Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС, 13 – 14 май 2018 г., София;

•  Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Пленарен КОСАК), 17 – 19 юни 2018 г., София.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5733