Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
26/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по  въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Георги Запрев Динев като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

6699