Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
26/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Избира Камен Сотиров Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

5725