Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
28/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:

Избира Сабрие Тайфи Сапунджиева за член на Комисията за защита от дискриминация.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

5726