Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
20/09/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, чл. 130, ал. 2 и 3 и чл. 130а, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 1 и чл. 19б от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Избира Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

7025