Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
05/10/2017

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.

2. Изпраща доклада на Министерството на отбраната.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 5 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

7411