Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор
09/10/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Избира:

1. Диана Иванова Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, и

2. Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестицион­ната дейност“.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

7282