Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
16/10/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Избира Максим Христов Минчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция с мандат 5 години.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 18 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

7878