Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
20/10/2017

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Спас Георгиев Гърневски за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8130