Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по политиките на българите в чужбина
20/10/2017

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8131