Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
14/12/2017

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на  постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Борисов Главчев като ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

2. Избира Цвета Вълчева Караянчева за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9925