Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
14/12/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гeчeв към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Задължава министъра на финансите в срок до 15 януари 2018 г. да внесе в Народното събрание одобрена с Решение № 663 от 1 ноември 2017 г. на Министерския съвет Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018 – 2020 г.

Решението е прието от 44-тo Народно съб­рание на 15 декември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9837