Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/01/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Иван Николов Миховски за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 12 януари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

413