Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание
20/02/2018

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава предсрочно Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1740