Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
06/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

Избира Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

2681