Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
15/03/2018

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 6, т. 3 във връзка с ал. 2, предложение последно от Закона за специалните разузнавателни средства

РЕШИ:

Прекратява правомощията на Георги То­доров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2990