Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2017 г.
13/04/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и чл. 132, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

РЕШИ:

Приема Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. (поверителен).

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9159