Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
26/04/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

Избира Пламен Любенов Йоцов за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Цецка Цачева

4405