Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.
21/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7175