Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания
22/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на министъра на труда и социалната политика в срок до 30 юни 2018 г.:

1. Да представи в Народното събрание Концепция за Проект на закон за социалните услуги.

2. Да внесе в Народното събрание Отчет за изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020) за периода 2015 – май 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5438