Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
29/06/2018

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател: Мария Йорданова Илиева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП за България“,

Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти“,

Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи“,

Дора Стоянова Христова – народен представител от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ,

Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор,

Снежана Александрова Башева – регистриран одитор.

3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи за разглеждане в Народното събрание до 30 септември 2018 г. заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6774