Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа
20/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към

министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството

по въпросите на миграцията в България и Европа

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като отчита заключенията на Европейския съюз от 28 юни 2018 г.,

РЕШИ:

1. Задължава Министерския съвет да не подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти.

2. Задължава Министерския съвет да внесе в Народното събрание позиция за общо решение на Европейския съюз по въпросите на миграцията.

3. В срок до 30 септември 2018 г. Министерският съвет да представи пред Народното събрание предложения на България за реформа на т.нар. Дъблинска система за прием на бежанци и конкретно на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева