Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
21/08/2018

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Прекратява предсрочно мандата на Ралица Ненчева Агайн-Гури като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 август 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

7911