Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
13/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от

граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на

правоспособност за управление на моторно превозно средство

Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, до 28 септември 2018 г. включително.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8410