Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
10/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

8920