Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика
10/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Александър Маиров Сиди като член на Комисията по енергетика.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9022