Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
Дата 19/01/2011
Входящ номер 154-05-6
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/01/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор