Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г
Дата 10/06/2011
Входящ номер 154-05-90
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/06/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/07/2011
Текст на питането
Текст на отговор