Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките за намаляване на младежката безработица
Дата 11/01/2012
Входящ номер 254-05-3
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/01/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/03/2012
Текст на питането
Текст на отговор