Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г.
Дата 11/12/2015
Входящ номер 554-05-121
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/01/2016
Текст на питането
Текст на отговор