Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за изпълнението на Споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията и неговото функциониране
Дата 10/06/2016
Входящ номер 654-05-62
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/06/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор