Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно действията на МОН по изпълнение на ЗПУО по отношение на подкрепата на деца и ученици със специални нужди
Дата 16/12/2016
Входящ номер 654-05-96
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/01/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 17/01/2017
Текст на питането
Текст на отговор