Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда
Дата 04/07/2017
Входящ номер 754-05-31
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/07/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/09/2017
Текст на питането
Текст на отговор