Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура
Дата 13/07/2017
Входящ номер 754-05-35
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор