Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно сигурността на българската граница
Дата 14/09/2017
Входящ номер 754-05-42
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/09/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/10/2017
Текст на питането
Текст на отговор