Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика
Дата 13/10/2017
Входящ номер 754-05-48
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/10/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/10/2017
Текст на питането
Текст на отговор