Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението
Дата 13/02/2018
Входящ номер 854-05-12
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/02/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/02/2018
Текст на питането
Текст на отговор