Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно преразпределяне на излишъка по националния бюджет за 2019 г.
Дата 05/06/2019
Входящ номер 954-05-21
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор