Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти
Дата 26/06/2019
Входящ номер 954-05-26
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/07/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/07/2019
Текст на питането
Текст на отговор