Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно строежа на Национална детска болница в София
Дата 20/02/2020
Входящ номер 054-05-11
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 01/04/2020
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор