Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно кадровата политика в сферата на здравеопазването
Дата 26/02/2020
Входящ номер 054-05-14
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 17/03/2020
Текст на питането
Текст на отговор