Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно организацията и надежността на обмена на данни между Агенция "Митници" и Националния статистически институт
Дата 09/03/2020
Входящ номер 054-05-15
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 20/03/2020
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор