Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реалния размер на дължимите към бюджета плащания на такси и данъци от лицензираните от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) фирми в хазартния бизнес
Дата 12/03/2020
Входящ номер 054-05-18
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 20/03/2020
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор