Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение
Дата 16/11/2010
Входящ номер 054-05-155
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/11/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/12/2010
Текст на питането
Текст на отговор