Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството относно използването на средства от ОП "Околна среда"
Дата 16/11/2010
Входящ номер 054-05-156
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор