Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
Дата 19/11/2010
Входящ номер 054-05-159
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор