Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка
Дата 23/11/2010
Входящ номер 054-05-162
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/12/2010
Текст на питането
Текст на отговор