Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане на сривове в електроснабдяването
Дата 27/11/2010
Входящ номер 054-05-170
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор